• TEL: +421 915 879 365
  • Po-Pia 9:00-16:30

Mondial

je základný, klasický druh usne s korigovanou úpravou. Znamená to, že koža obsahovala veľké množstvo chýb povrchu, ktoré do veľkej miery sťažovali jej rozrezanie. Jej pôvodný povrch bol obrúsený a lisovaný príslušnou kresbou (v tomto prípade práve MADRAS). Usne s korigovanou úpravou majú rovnomerný povrch a jednoduché opracovanie.

MADRAS a MONDIAL je ten rovnaký typ kože. Líšia sa od seba len úpravou. MADRAS je jednofarebný a MONDIAL dvojfarebný (efekt tzv. „starožitnosti"), pričom ponúka zaujímavý efekt tieňovania.

 

Vlastnosť Druh testu Požiadavky
Hrúbka ISO 2589 0,8 - 1,0 mm
Výdrž na natiahnutie ISO 3376 >= 10 N / mm2
Rozťažnosť do pretrhnutia ISO 3376 40 - 75%
Sila na roztrhnutie ISO 3377-1 >= 20 N
Odolnosť voči ohybu (po 20 tis. ohyboch) ISO 5402 Bez poškodenia
Životnosť farby pri umelom osvetlení (Xenotest) po 72 hodinách ISO 105B02 >= 4 modrej stupnice
Životnosť farby pri trení:
- 500 krát na sucho
- 80 krát na mokro

ISO 11640
ISO 11640

> 4 sivej stupnice
>= 4 sivej stupnice
Ohňovzdornosť F.M.V.S.S. 302 Samozhasnutie bez udržiavania ohňa
Vlastnosť Druh testu Požiadavky
Obsah chrómu (ako Cr2O3) IUC > 3,5%
Rozpustnosť v dichlórmetáne (tuky a iné rozpúšťadlá) ISO 4048 < 9%
Ph vodných extraktov ISO 4045 >/= 3,5
Nastavenia cookies